• en

Преподавател в системата на предучилищното и училищно образование

Вие, като преподавател в системата на предучилищното и училищно образование, можете успешно да се включите в Програма „Еразъм+”.

Ключова дейност 1 (КД1) – „Училищно образование” дава възможност да подобрите уменията си за преподаване, да усвоите нови методики на преподаването, както и да се запознаете с други европейски образователни и обучителни системи.

Дейностите, от които можете да се възползвате, са следните:

  1. Мобилност с цел преподаване – тази дейност ще Ви позволи да преподавате в друго партньорско училище в чужбина;
  2. Участие в структурирани курсове или учебни мероприятия в чужбина – дейността ще подкрепи професионалното Ви развитие;
  3. Обмен на опит чрез наблюдение на работата на колеги – ще Ви се предостави възможност да прекарате определено време в чуждестранно партньорско училище или друга релевантна организация, която осъществява дейност в областта на училищното образование.

Продължителността на дейностите може да варира от 2 дни до 2 месеца.

Програмата ще покрие разходите Ви за пътуване, настаняване, изхранване, предварително езиково обучение и застраховки.

За да участвате, е необходимо училището Ви да е бенефициент по проект за мобилност на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1.

Европа Ви очаква!

Не забравяйте, че кандидат по Програма „Еразъм+“ може да бъде организацията, в която работите, а не Вие като физическо лице!

>> За повече информация се насочете към КД1, сектор „Училищно образование“

Друга възможност за Вас представляват проектите за „Стратегически партньорства“ по Ключова дейност 2 (КД2), където, училището/детската градина, в което/която практикувате, може да осъществи сътрудничество с други европейски организации и/или институции по въпроси от взаимен интерес за отделните страни. Налице са различни възможности за включването Ви, като участие в работни срещи, обучение на персонала, преподаване в чужда образователна институция, както и възможност, учениците, които обучавате, да преминат период на обучение в друго европейско училище.

Училищната организация, в която работите, може да кандидатства за:

  1. Партньорства за училищен обмен

Партньорствата за училищно обмен са добра възможност за училища, които искат да създадат проект за обмен на ученици и персонал. Проектите са малки, с по-лесен процес на кандидатстване, което ги прави подходящи за училищата, кандидатстващи за своето първо партньорство по Програма „Еразъм+“.

В този тип проекти могат да участват от 2 до 6 училища – Линк към списъка с легитимните участници

  1. Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Стратегическите партньорства, подкрепящи обмена на добри практики, осигуряват възможност на училищата/детските градини да разширят своите международни мрежи чрез сътрудничество с различни партньори като например младежки организации, университети и предприятия, както и други училища.

  1. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Този тип партньорство предлага възможност за разработване, тестване и трансфер на иновативни продукти или методи. За постигането на тези амбициозни цели, проектите могат да предвиждат безвъзмездни средства за работа по интелектуални продукти, както и допълнително финансиране за популяризиране на резултатите.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо, проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, която представлявате.

>> За повече информация се научете към КД2, сектор „Училищно образование“

Не пропускайте и възможността да се включите в eTwinning – европейски портал за електронно свързване между училищата на Европа. Благодарение на тази платформа може да се запознаете с европейските си колеги и да работите по прост и бърз начин, като реализирате проекти, които могат пряко да включват и обучаемите. eTwinning оказва огромна подкрепа на Програма „Еразъм+“ и помага за намиране на партньорски институции в Европа за проекти по КД1 и КД2.

>> Научете повече за eTwinning