• en
    • en

Новини

Новини от Център за развитие на човешки ресурси

Одобрени за финансиране проектни предложения от списъка с резерви по КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“ и КД 3 „Структурен диалог“, с краен срок за кандидатстване 04.10.2016г.

Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, КД103 – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни държави, сектор „Висше образование“

Уважаеми кандидати, Информираме Ви, че е публикувана Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонала в сферата на образованието на възрастни, сектор „Образование за възрастни“, с краен срок за кандидатстване 02 февруари 2017г., 13:00 часа българско време. Текстът на поканата е достъпен тук. Към поканата за кандидатстване, като линкове, ще намерите всички необходими документи. Поканата е публикувана на 04.01.2017 Екипът на ЦРЧР

Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонала в сферата на образованието на възрастни, сектор „Образование за възрастни“

Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал, сектор „Училищно образование“

Националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонал и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение, сектор „Професионално образование и обучение“