• en

Новини

Новини от Център за развитие на човешки ресурси

Указания за подготвяне и подаване на краен отчет – проекти по Ключова дейност 2: Стратегически партньорства

Резултати от ученически конкурс „Нашето присъствие в дигиталния свят ”

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките” – дейност „Структурен диалог”, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 26 април 2016г.

Втора националната покана за кандидатстване по КД1, „Образователна мобилност за граждани“, КД107 – Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави, сектор „Висше образование“

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Младеж“, Покана за кандидатстване към 26 април 2016г.

Резултати от селекцията на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства”, подадени по Поканата за кандидатстване към 31 март 2016