• en
    • en

Новини

Новини от Център за развитие на човешки ресурси

Млади лидери от 7 държави участват в обучение, на което Центърът за развитие на човешките ресурси е домакин.

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД3 „Структурен диалог“

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни държави

Регистрационни номера на подадени проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи държави