• en

Новини

Новини от Център за развитие на човешки ресурси

Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“ и Национално обучение на кариерните консултанти

Национални покани за кандидатстване по КД1 на Програма „Еразъм+“

Кръгла маса с МОН на тема „Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“

Програма „Еразъм+“ – прогнозен бюджет за 2019 година

Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“ Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“

Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“ и съпътстващи дейности 2018 г.