• en
    • en

Младежки работник

Вие сте човек, работещ с млади хора? Имате желание за участие в семинари и обучителни курсове, посветени на професионалното развитие на младежките работници? Вие сте част от организация, активна в младежкия сектор? Искате да подобрите работата си с младите хора чрез съвременни методи за неформално обучение?

Тогава дейностите в сектор „Младеж“ са именно за Вас!

Програма „Еразъм+“ предлага възможности за мобилност, обучение и работа в мрежа, за да развиете уменията си и да подобрите работата си с младите хора. Целта е да се насърчи качеството на структурите за подкрепа на младите хора, да се окаже подкрепа на работещите в младежката сфера и младежките организации, да се насърчи обменът на образователни практики на международно равнище, да се подобри качеството на програмата.

Една нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа, е Европейският корпус за солидарност. Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат неговите мисия и принципи и да се придържат към тях.

ВАЖНО! Във всички случаи, кандидатурите по Програма „Еразъм+“ се подават от името на организация (сдружение, фондация, община, училище и др.), а не индивидуално. Възможно е при някои дейности кандидатура да бъде подадена и от името на т.нар. неформална група от млади хора – група от най-малко четирима участника, които са активни в младежката работа, но не са част от младежка организация.

Повече информация за различните типове дейности в сектор „Младеж“ можете да намерите тук:

>> Проекти за мобилности на младежки работници

>> Европейски корпус за солидарност