• en

Антикорупция

Уважаеми посетители,

При съмнения за корупция можете да изпратите сигнал на адрес: hrdc@hrdc.bg или се обадете на телефон: 02/9155010, като попълните формата за сигнали, която можете да изтеглите от тук.

 

 

Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (ДВ, бр. 7 от 2018 г.), в Център за развитие на човешките ресурси са одобрени образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ.

Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ може да изтеглите тук: Декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

Образец на декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ може да изтеглите тук: Декларация по чл.35, ал.1, т.3 ЗПКОНПИ