• en

30 години Еразъм

Уважаеми посетители, По повод отбелязването на 30 годишнината на Програма „Еразъм“, бихме искали да споделим с Вас една успешна история, станала възможна с подкрепата й

Екипът на ЦРЧР

01.03.2017 г.