• en
    • en

Уебинари

2019 година:

Уебинар по КД1, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование“ и „Образование за възрастни“- Насоки за кандидатстване, 17.01.2019г.

2018 година:

Уебинар по Ключова дейност 2, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“, 19.02.2018г.

 

Уебинар по Ключова дейност 1, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование“ и „Образование за възрастни“, 24.01.2018г.

 

Уебинар по Ключова дейност 1, сектор „Младеж“, 22.01.2018г.

 

Уебинар по Ключови дейности 2 и 3, сектор „Младеж“, 22.01.2018г.