• en
    • en

Видео Уроци

Нов момент в Програма „Еразъм+“ е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS). Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване на финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.

Видео уроците ще ви бъдат полезни при регистрация за участие в Програма „Еразъм+“.

 

Видео урок 1 – Регистрация в ECAS:

 

Видео урок 2 – Регистрация в портала за участници

 

Видео урок 3 – прилагане на документи в портала за участници