• en
    • en

Директор на училище

Вашата роля е от решаващо значение за развитието на училището Ви в национален и европейски контекст, както и за връзката му с университетите и пазара на труда.

Кандидатствайте с Вашето училище за проект за мобилност, който позволява професионалното развитие на целия персонал на училището.

Въз основа на анализ на потребностите на учителите и административния персонал във Вашето училище, в проекта Ви за мобилност в областта на училищното образование, можете да заложите следните дейности:

  1. Мобилност с цел преподаване – тази дейност ще Ви позволи да преподавате в друго партньорско училище в чужбина;
  2. Участие в структурирани курсове или учебни мероприятия в чужбина – дейността ще подкрепи професионалното Ви развитие;
  3. Обмен на опит чрез наблюдение на работата на колеги – ще Ви се предостави възможност да прекарате определено време в чуждестранно партньорско училище или друга релевантна организация, която осъществява дейност в областта на училищното образование.

Продължителността на дейностите може да варира от 2 дни до 2 месеца.

Програмата ще покрие разходите Ви за пътуване, настаняване, изхранване, предварително езиково обучение и застраховки.

За да участвате, е необходимо училището Ви да е бенефициент по проект за мобилност на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1.

Европа Ви очаква!

Не забравяйте, че кандидат по Програма „Еразъм+“ може да бъде организацията, в работите, а не Вие като физическо лице!

>> За повече информация се насочете към КД1, сектор „Училищно образование“

Друга възможност за Вас е подаването на проектно предложение за „Стратегически партньорства“ по КД2, където да осъществите сътрудничество с други европейски организации и/или институции, местни власти и фирми, за да стимулирате иновациите, обмяната на опит и добрите практики, както и да обсъдите въпроси от взаимен интерес за отделните страни.

Налице са различни възможности за включването Ви, като участие в работни срещи, обучение на персонала, преподаване в чужда образователна институция, както и възможност, учениците, които обучавате, да преминат период на обучение в друго европейско училище.

Кандидатствайте с Вашето училище за :

  1. Партньорства за училищен обмен

Партньорствата за училищно обмен са добра възможност за училища, които искат да създадат проект за обмен на ученици и персонал. Проектите са малки, с по-лесен процес на кандидатстване, което ги прави подходящи за училищата, кандидатстващи за своето първо партньорство по Програма „Еразъм+“.

В този тип проекти могат да участват от 2 до 6 училища – Линк към списъка с легитимните участници

  1. Стратегически партньорства за обмен на добри практики

Стратегическите партньорства, подкрепящи обмена на добри практики, осигуряват възможност на училищата да разширят своите международни мрежи чрез сътрудничество с различни партньори като например младежки организации, университети и предприятия, както и други училища.

  1. Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

Този тип партньорство предлага възможност за разработване, тестване и трансфер на иновативни продукти или методи. За постигането на тези амбициозни цели, проектите могат да поискат безвъзмездни средства за работа по специфични резултати плюс допълнително финансиране за популяризиране на резултатите.

Напомняме Ви, че индивидуалното кандидатстване не е допустимо, проектно предложение може да бъде подадено само от името на институцията, която представлявате.

>> За повече информация се насочете към КД2, сектор „Училищно образование“

Регистрирайте се в eTwinning – европейски портал за училищата на Европа. Тук имате възможност да се запознаете, да обмените опит и добри практики и дори да реализирате проекти с други ваши европейски колеги в областта посредством електронно свързване. Без крайни срокове и разходи, еTwinning е важен ресурс, подпомагащ подготовката и изпълнението на проектите по Програма „Еразъм+“.

Порталът може успешно да бъде използван и за намиране на партньори за осъществяване на проекти по КД1 и КД2 на Програма „Еразъм+“.

>> Научете повече за eTwinning