• en

Резултати от селекция

Сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Структурен диалог“, Покана за кандидатстване към 15 февруари 2018г.

Виж повече

Покана за кандидатстване

Харта за мобилност 2018, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1

Виж повече

Резултати от селекция

КД1 „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Образование за възрастни“ Покана за кандидатстване към 01/02 февруари 2018г.

Виж повече

Покана за кандидатстване

КД1 „Образователна мобилност“, сектор „Младеж“

Виж повече

Покана за кандидатстване

КД2 „Стратегически партньорства“, сектор „Младеж“

Виж повече

Покана за кандидатстване

КД3 „Структурен диалог“, сектор „Младеж“

Виж повече

Новини

Събития