• en

Регистрационни номера

КД2 „Стратегически партньорства“

Виж повече

Покана за кандидатстване

за преразпределение на неусвоени средства в сектор „Висше образование“ на КД1, краен срок 10 май 2019 г.

Виж повече

Kонференция

„Споделяне на добри практики по Програма „Европейски корпус за солидарност““

Виж повече

Национален конкурс за есе

„Моето приключение в Европа с Европас“

Виж повече

Информационен ден

Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

Виж повече

Семинар

„Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“

Виж повече

Национални покани за кандидатстване

по сектор „Младеж“, краен срок 30 април 2019 г.

Виж повече

Регистрационни номера

КД1 „Образователна мобилност за граждани“

Виж повече

Брошура „ECVET в България. Факти и развитие“

Уважаеми посетители, екипът на Националните ECVET експерти към ЦРЧР има удоволствието да Ви информира, че излезе новата online брошура „ECVET в България. Факти и развитие“ за 2018 година.

Виж повече

Обща покана за кандидатстване

Програма "Еразъм+" 2019г.

Виж повече

Национална покана

за акредитация в областта на ПОО

Виж повече

Новини

Събития