• en

„Дни на Еразъм“

ЦРЧР и инициативата "ErasmusDays"

Виж повече

„ErasmusDays“

Инициатива на ЕК - "Дни на Еразъм"

Виж повече

Стартира страницата на

„Европейския корпус за солидарност“

Виж повече

Резултати от селекция

КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", "Професионално образование и обучение", "Висше образование" и "Образование за възрастни", Покана за кандидатстване към 21.03.2018г.

Виж повече

Резултати от селекция

КД2, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23 март 2018г.

Виж повече

Събития