• en

Резултати от селекция

КД2, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23 март 2018г.

Виж повече

Резултати от селекция

Сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Структурен диалог“, Покана за кандидатстване към 26 април 2018г.

Виж повече

Резултати от селекция

КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", "Професионално образование и обучение", "Висше образование" и "Образование за възрастни", Покана за кандидатстване към 21.03.2018г.

Виж повече

Резултати от селекция

Сектор „Висше образование“, КД107 „Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни страни и партньорски страни“, Покана за кандидатстване 01.02/02.02.2018г.

Виж повече

Резултати от селекция

КД1 „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Образование за възрастни“ Покана за кандидатстване към 01/02 февруари 2018г.

Виж повече

Регистрационни номера

на подадените проектни предложения за Харта за мобилност в областта на Професионалното образование и обучение

Виж тук

Новини

Събития