• en

Резултати от селекция

Сектор „Висше образование“, КД107 „Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни страни и партньорски страни“, Покана за кандидатстване 01.02/02.02.2018г.

Виж повече

Регистрационни номера

Проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“

Виж повече

Резултати от селекция

Сектор „Младеж“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Стратегически партньорства“, КД3 „Структурен диалог“, Покана за кандидатстване към 15 февруари 2018г.

Виж повече

Покана за кандидатстване

Харта за мобилност 2018, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1

Виж повече

Резултати от селекция

КД1 „Мобилност“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Образование за възрастни“ Покана за кандидатстване към 01/02 февруари 2018г.

Виж повече

Годишен ECVET Форум „Използване на ECVET за дългосрочна мобилност“

Виж повече

Новини

Събития