• en

Стартира страницата на

„Европейския корпус за солидарност“

Виж повече

Информационни дни

Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“

Виж повече

Първа покана за кандидатстване

Програма „Европейски корпус за солидарност“

Виж повече

Резултати от селекция

КД2, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“, Покана за кандидатстване към 21/23 март 2018г.

Виж повече

Резултати от селекция

КД2, "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование", "Професионално образование и обучение", "Висше образование" и "Образование за възрастни", Покана за кандидатстване към 21.03.2018г.

Виж повече

Новини